Referentsid

 1. Akzo Nobel Baltics AS – värvitehase lisaainete ja vaikude torustike el.küte.
 2. Alexela Sillamäe AS – kogu terminali raskete kütuste tehnoloogiliste torustike ja pumpade el. küte + 4 mahuti isolatsioonitööd. Pontoonkatused – paigaldatud 12 kpl.
 3. Alexela Slovag (Norra) - naftakeemia mahutipargi torustike el .küte ja 6 pontoonkatuse paigaldus.
 4. Alexela Terminal AS – raskete kütuste tehnoloogiliste torustike elektrikütete projekteerimine ja teostamine, gaasimahutite elektriküte.
 5. DBT AS  - väetise pneumaatilise laadimissüsteemi el.küte.
 6. Dekoil OÜ – tehnoloogiliste torustike elektrikütte projekteerimine ja paigaldus.
 7. Eesti Energia Õlitööstus AS - magistraaltorustike elektriküte.
 8. GreenMarine AS – õliseguste vedelike puhastusseadmete elektrikütte projekteerimine ja paigaldus
 9. Kiviõli Keemiatööstuse OÜ – aastal 2012 ehitatud uute mahutiparkide, pumplate ja autolaadimisestakaadi el.kütte projekteerimine ja ehitamine.
 10. EW Production OÜ – Norrasse tarnitud mahutite el. küte.
 11. AS Biodiesel (Paldiski) kogu tehase ja mahutipargi ning raudtee-estakaadi elektrikütte projekteerimine ja paigaldus.
 12. Nynas AS – tehnoloogiliste torustike el. küte ja hooldus.
 13. Oiltanking Tallinn OÜ – tehnoloogiliste torustike el. kütte projekteerimine ja ehitus. Pildid.
 14. Petkam Realty OÜ – raudtee- estakaadi, mahutipargi ja autoestakaadi tehnoloogiliste torustike el.küte.
 15. Vesta Terminaal Tallinn OÜ – terminali elektrikütesüsteemi projekteerimine ja ehitus. Pontoonkatuste paigaldus.
 16. Vopak E.O.S AS – suuremahulised el. küttekaabeldusega seotud tööd järgmistes terminaalides: 
  • Pakterminal – el.küttesüsteemid + pontoonkatuste tarne ja paigaldus; 
  • Trendgate terminaal – kogu el.küttesüsteemi projekteerimine ja ehitus + pontoonkatused; 
  • Termoili terminaal – uute raudteeestakaadide el.küttesüsteemide projekteerimine ja ehitus + pontoonkatuste tarne ja paigaldus; 
  • Stivterminal – autolaadimisestakaadi betoonaluse el. küte + pontonkatuste tarne ja paigaldus- 3 tk.
 17. VKG OIL AS – õlitehaste Petroter I küttekaablite ja tarvikute tarne, Petroter III küttekaablite ning tarvikute tarne ja paigaldus.
 18. Scantrans AS – terminaali kogu el.küttesüsteemi projekteerimine ja ehitus.
 19. Osula Graanul AS – puiduhakke etteandepunkrite elektrikütte tarvikuta tarne ja paigaldus.
 20. AS BCT – mahutipargi torustike el.kütte projekteerimine ning paigaldus.
 21. OÜ Krimelte – esimese tootmisjärgu tehnoloogiliste torustike ja mahutite el.küte. 
 22. Punkerdustanker VIIMSI – blendersüsteemi el.küte.
 23. EUROCHEM AS – keemiaterminali mahutipargi, pumpla ja raudteeestakaadi el.kütte projekteerimine ning ehitus.
 24. Roodevälja Terminal OÜ – tehnoloogilise torustiku ja reboileri el. kütte projekteerimine ja paigaldus.